آگهی و تبلیغات رایگان اینترنتی
Oxin Optical Talk Set OTS-6000

تاک ست مدل OTS-6000 ساخت شرکت اکسین فرانسه

پرتو شبکه بنیس - تهران -

Oxin MM OTDR OTA-170

دستگاه OTDR برای کابل MM مدل OTA-170 ساخت شرکت اکسین فرانسه

پرتو شبکه بنیس - تهران -

Oxin Fusion Splicer OFS-60S

دستگاه فیوژن مدل OFS-60S ساخت شرکت اکسین فرانسه

شرکت پرتو شبکه بنیس - تهران -

Oxin Fiber Optic Closure OXIN-6510

مفصل فیبر نوری مدل oxin-6510 ساخت شرکت اکسین فرانسه

پرتو شبکه بنیس - تهران -

Oxin Fiber Optic Wall Box

باکس دیواری فیبر نوری ساخت شرکت اکسین فرانسه

پرتو شبکه بنیس - تهران -

Oxin Fiber Optic Patch Panel

پچ پنل فیبر نوری ساخت شرکت اکسین فرانسه

پرتو شبکه بنیس - تهران -

Oxin Fiber Optic Adapter & Attenuator

آداپتور فیبر نوری و تضعیف کننده (اتنیتور) فیبر نوری ساخت شرکت اکسین فرانسه

پرتو شبکه بنیس - تهران -

Oxin Fiber Optic Pigtail-Patchcord

پیگتیل فیبر نوری و پچکورد فیبر نوری ساخت شرکت اکسین فرانسه

پرتو شبکه بنیس - تهران -

Oxin Optical Fiber Cable

کابل فیبر نوری ساخت شرکت اکسین فرانسه

پرتو شبکه بنیس - تهران -

Oxin Light Source OLS-600

لایت سورس مدل OLS-600 ساخت شرکت اکسین فرانسه

پرتو شبکه بنیس - تهران -

Oxin Fiber Identifier OFI-300

فایبر آیدنتیفایر (دیتکتور فیبر نوری) مدل OFI-300 ساخت شرکت اکسین فرانسه

پرتو شبکه بنیس - تهران -

Oxin Fiber Microscope OFM-100

میکروسکوپ فیبر نوری مدل OFM-100 ساخت شرکت اکسین فرانسه

شرکت پرتو شبکه بنیس - تهران -

Oxin Ethernet Analyzer OCT-5000

تستر شبکه مسی مدل OCT-5000 ساخت شرکت اکسین فرانسه

شرکت پرتو شبکه بنیس - تهران -

Oxin E1/Datacom Analyzer ETA-801

تستر مخابراتی مدل ETA-801 ساخت شرکت اکسین فرانسه

شرکت پرتو شبکه بنیس - تهران -

Oxin Power Meter OPM-600

پاورمتر فیبر نوری مدل OPM-600 ساخت شرکت اکسین فرانسه

شرکت پرتو شبکه بنیس - تهران -

Oxin Visual Fault Locator FLS-400

قلم نوری مدل FLS-400 ساخت شرکت اکسین فرانسه

شرکت پرتو شبکه بنیس - تهران -

Oxin SM OTDR OTA-150

دستگاه OTDR برای کابل SM مدل OTA-150 ساخت شرکت اکسین فرانسه

شرکت پرتو شبکه بنیس - تهران -

Power Meter اکسین مدل OPM-600

Power Meter اکسین مدل OPM-600 پاورمتر فیبر نوری اکسین (oxin) مدل OPM-600

پیشرو ارتباط مبین - تهران -

Fiber Identifier اکسین مدل OFI-300

Fiber Identifier اکسین (oxin) مدل OFI-300 Fiber Identifier اکسین مدل OFI-300 با قیمت رقابتی و مناسب

پیشرو ارتباط مبین - تهران -

Fiber Oscope اکسین مدل OFM-100

Fiber Oscope اکسین (oxin) مدل OFM-100 Fiber Oscope اکسین مدل OFM-100 با قیمت مناسب

پیشرو ارتباط مبین - تهران -

 MM OTDR اکسین مدل OTA-170

OTDR مالتی مود اکسین oxin مدل OTA-170 MM OTDR اکسین مدل OTA-170 با قیمت رقابتی

پیشرو ارتباط مبین - تهران -

 SM OTDR اکسین مدل OTA-150

OTDR سینگل مود اکسین oxin مدل OTA-150 SM OTDR اکسین مدل OTA-150 با قیمت مناسب

پیشرو ارتباط مبین - تهران -

Oxin Fiber Optic Pigtail-Patchcord

پیگتیل و پچکورد فیبر نوری ساخت شرکت اکسین فرانسه Oxin Fiber Optic Pigtail-Patchcord

پیام بنیس - تهران -

Oxin Optical Fiber Cable

کابل فیبر نوری ساخت شرکت اکسین فرانسه Oxin Optical Fiber Cable

پیام بنیس - تهران -

Oxin Fiber Microscope OFM-100

میکروسکوپ فیبر نوری مدل OFM-100 ساخت شرکت اکسین فرانسه Oxin Fiber Microscope OFM-100

پیام بنیس - تهران -

OXIN Power Meter OPM-600

پاورمتر فیبر نوری مدل OPM-600 ساخت شرکت اکسین فرانسه OXIN Power Meter OPM-600

پیام بنیس - تهران -

OXIN Fusion Splicer OFS-60S

دستگاه فیوژن مدل OFS-60S ساخت شرکت اکسین فرانسه OXIN Fusion Splicer OFS-60S

پیام بنیس - تهران -

Oxin Fiber Optic Adapter

آداپتور فیبر نوری ساخت شرکت اکسین فرانسه Oxin Fiber Optic Adapter

پیام بنیس - تهران -

Oxin Fiber Identifier OFI-300

فایبر آیدنتیفایر مدل OFI-300 ساخت شرکت اکسین فرانسه Oxin Fiber Identifier OFI-300

پیام بنیس - تهران -

OXIN Light Source OLS-600

OXIN Light Source OLS-600 لایت سورس مدل OLS-600 ساخت شرکت اکسین فرانسه

پیام بنیس - تهران -

OXIN MM OTDR OTA-170

دستگاه OTDR برای کابل MM مدل OTA-170 ساخت شرکت اکسین فرانسه

پیام بنیس - تهران -

OXIN SM OTDR OTA-150

دستگاه OTDR برای کابل SM مدل OTA-150 ساخت شرکت اکسین فرانسه

پیام بنیس - تهران -

0.1535